کمربند ایمنی جلو چپ (بژ) خودرو برلیانس سری ۳۰۰

کمربند ایمنی جلو چپ

خودرو

برلیانس

H320

H330

رنگ بژ

*** کالا اریجینال است.