چرخ دنده اصلی کاهش سرعت(کرانویل) ۷۸دندانه برلیانس سری۳۰۰MT

چرخ دنده اصلی کاهش سرعت(کرانویل) ۷۸ دندانه

خودرو

برلیانس

H320

H330

 MT

*** کالا اریجینال است