چرخ دنده اصلی کاهش سرعت(کرانویل) ۷۷ دندانه برلیانس سری۳۰۰MT

چرخ دنده اصلی کاهش سرعت(کرانویل) ۷۷ دندانه

خودرو

برلیانس

H320

H330

 MT

*** کالا اریجینال است