میل ماهک تعویض دنده ۱/۲ MT برلیانس سری ۲۰۰

میل ماهک تعویض دنده ۱/۲

گیربکس دستی MT

خودرو

H220

H230

 

*** کالا اریجینال است.