عملگر دنده تایمینگ (رگلاتور تنظیم میل سوپاپ) VVT موتور برلیانس سری ۳۰۰

عملگر دنده تایمینگ (رگلاتور تنظیم میل سوپاپ) VVT

خودرو

برلیانس

H320

H330

 

 

*** کالا اریجینال است.