سنسور موقعیت میل سوپاپ خودرو چانگان

سنسور موقعیت میل سوپاپ

خودرو

چانگان

CS35

 

*** کالا اریجینال است.