رادیات کولر (کندانسور) برلیانس سری ۲۰۰

رادیات کولر (کندانسور)

خودرو

برلیانس

H220

H230

 

*** کالا اریجینال است