دیسک و صفحه کلاچ برلیانس سری ۲۰۰

مجموعه دیسک و صفحه کلاچ

خودرو

H220

H230

 

تیپ دنده دستی

*** کالا اریجینال است.